THỂ THỨC ĐĂNG KÝ

Để có cơ hội trúng thưởng quý vị cần hoàn tất các bước sau:

Đối với người tìm việc:

1. Bước 1: Hoàn tất phần Đăng Ký Tài Khoản
2. Bước 2: Hoàn tất phần Tạo Một Sơ Yếu Lý Lịch (Resume)
3. Bước 3: Xem Lại (Preview)
4. Bước 4: Chỉnh sửa / Hoàn Tất

Đối với nhà tuyển dụng:

1. Bước 1: Hoàn tất phần Đăng Ký Tài Khoản
2. Bước 2: Hoàn tất phần Tạo Một Hồ Sơ Công Ty (Company Profile)
3. Bước 3: Xem Lại (Preview)
4. Bước 4: Chỉnh sửa / Hoàn Tất

Sau khi quý vị hoàn tất phần đăng ký, VietCareer sẽ gởi quý vị email thông báo về việc đăng ký của quý vị. Việc xổ số sẽ diển ra vào ngày cuối cùng của các tháng. Người đoạt giải chúng tôi sẽ mời đến VietCareer nhận giải (hoặc chúng tôi sẽ gửi trực tiếp đến quý vị theo địa chỉ đăng ký trên VietCareer) và danh sách trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web VietCareer.